Tønne forsikrer fagbevegelsen

Helseminister understreker nok en gang at det ikke er snakk om å privatisere sykehusene etter at Staten overtar ansvaret for dem.