Vil auke innsyn av omsyn til demokratiet

Offentleglova skal nå få ein formålsparagraf. Den skal verke til å oppdra og disiplinere byråkratar i statleg og kommunal forvaltning til å opne for meir innsyn.