Når barnet blir nynazist

Weronica har opplevd de fleste foreldres mareritt. Hennes sønn ble en nynazist. Det gjorde noe med henne som menneske.