Trolig stortingsflertall for DNA-test av fedre

Barneminister Laila Dåvøy (KrF) vurderer om det skal åpnes for DNA-testing i farskapssaker. Et flertall på Stortinget er trolig for å endre loven.