Rettsmeklingsordningen blir utvidet

Ordningen med rettsmekling blir utvidet med seks nye domstoler fra nyttår.