Sjiraffen skal skaffe pengar til tv-aksjonen

Skaff deg denne 2,5 meter høge sjiraffen. Samtidig hjelper du funksjonshemma barn i fattige land.