Overdriver sykepleiermangelen

Norge mangler 2600 sykepleiere, ikke 7200 slik Norsk Sykepleierforbund hevder. Men sistnevnte får medhold i sine påstander om store lønnsforskjeller sykepleiere imellom.