Undervisningen i exphil spriker

Det er stort sprik i exphil-undervisningen ved landets læresteder. Gruppeundervisning med individuell veiledning gir best resultater, og exphilstudentene i Kristiansand er mest fornøyde.