Riksadvokaten kritisk til politi-åremål

Justisdepartementet tok seg ikkje bryet med å spørje kva riksadvokaten meinte før ein innførde åremålsstillingar for politimeistrane - trass i at meistrane er ein del av påtalemakta.