Ti år med humanitet døgnet rundt

Ti år er nok. Ti år med Røde Kors i hver eneste fiber i kroppen, 24 timer i døgnet. Nå takker generalsekretær Sven Mollekleiv for seg. Røde Kors takker ham. Familien jubler.