Tiåring leste om sin egen død

Tiåringen holdt basar og samlet inn penger til Regionsykehuset i Trondheim (RiT). Takken var en minneannonse i Adresseavisen.