Omkom i ulykke på borerigg

En mann døde etter å ha blitt truffet av en rørstump som falt ned fra boretårnet på oljeriggen Byford Dolphin.