Skal samarbeide med Harmonien

Prinsessen skal samarbeide med Bergen Filharmoniske orkester, som en del av sin jobb som kulturformidler.