2,6 millioner til overvåkede

Hittil har i alt 58 personer fått utdelt 2,6 millioner kroner i erstatning av Innsynsutvalget etter å ha blitt overvåket.