Krangel om Pers økonomi

Rettens formann var ikke særlig interessert i å gå inn i Per Orderuds økonomi.