Ringte Grønnerød 36 ganger

Etter lunsj torsdag fortsatte statsadvokat Olav H. Thue eksaminasjonen av Per Orderud. Han ble spurt om kontakten med Kristin Kirkemo Haukeland fra 1993 og frem til trippeldrapet for to år siden.