Breivik anket Oslo tingretts avgjørelse om å oppnevne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas som rettspsykiatrisk sakkyndige. Årsaken er at han motsetter seg flere undersøkelser før hovedforhandlingen i tingretten.

— Nå må vi først få lese kjennelsen, så skal vi ha et møte med klienten vår i morgen, og etter det vil vi ta stilling til hva vi skal gjøre, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra til NTB.

Breiviks andre hovedforsvarer, Geir Lippestad, uttalte til NTB i forrige uke at forsvarerteamet anser saken som så prinsipielt viktig at de vil ønske å få den prøvet for Høyesterett dersom de ikke fikk medhold i lagmannsretten.

I anken anførte forsvarsadvokat Geir Lippestad at retten baserte beslutningen om nye sakkyndige på taushetsbelagte opplysninger fra Ila fengsel, noe som var en feil i saksbehandlingen. Videre mente Lippestad at domstolen alene ikke hadde kompetanse til selv å oppnevne nye sakkyndige uten at påtalemyndigheten eller forsvareren hadde bedt om det.

Det siste fikk Lippestad derimot ingen støtte for av lagmannsretten.