«Husker du at 2005 var et av kommunenes beste inntektsvekstår?»