— Det er en stor seier, utrolig viktig, sier Elin Agdestein, leder i Nord-Trøndelag Høyre til NTB, som sto bak forslaget sammen med ni andre fylkeslag.

Arbeidsmarkedene i regionene blir mer attraktive ved at man flytter statlige arbeidsplasser ut til alle landsdeler, vedtok partiet på sitt landsmøte søndag.

Nye og statlige virksomheter og arbeidsplasser skal således bidra til styrket vekstkraft i alle regioner.

Resolusjonskomiteen gikk inn for å avviser forslaget, men det fikk flertallets støtte.