— NRKs kjernevirksomhet skal være radio og TV. Nettvirksomhet utover profilering av radio- og TV-stoffet må NRK ta seg betalt for, på lik linje med andre medier, sier Løvaas til Aftenposten.

Løvaas mener at brukerbetaling kan innføres ved at de som allerede betaler lisens, kan betale en ekstraavgift. Etter det Aftenposten erfarer, støttes forslaget av Høyres og Frps stortingsgrupper. En stortingsmelding om NRK er ventet i juni.

Løvaas, som tidligere har jobbet som journalist og programleder i P4, sier at en allmennkringkaster ikke kan bruke sine økonomiske muskler til å gjøre livet surt for andre medieaktører.

— I dag er NRK mer en blokkering enn et supplement på nett. Vi vil at tradisjonell kringkasting skal være grunntilbudet fra NRK, sier han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Aftenposten at forslaget vil innebære en sterk svekkelse av NRKs posisjon og tilbud til publikum.

— Samtidig vil det gripe inn i den redaksjonelle uavhengigheten. Journalistikk og innhold foregår i dag på alle plattformer. Skal myndighetene kategorisere tilbudet? Skal lange TV-innslag sendes på TV og korte innslag på nett? Det er ikke mulig, sier han.