— Dette burde man kunne unngått, sier fylkeslege Helga Arianson.

Fylkesmannen har nylig konkludert i en sak om en 12 år gammel gutt som ble akuttplassert på Sørlandet, langt fra familie og venner, etter å ha blitt skrevet ut fra sykehus i Bergen.

Konklusjonen er at samarbeidet mellom instansene var uforsvarlig.

«Barnet hadde særskilt trong for tryggleik, føreseielege rammer og kontakt med familie og nettverk. Eit betre samarbeid mellom kommunalt og statleg barnevern og barne- og ungdomspsykiatri kunne hindre akuttplassering av barnet,» heter det på fylkesmannen sine sider.

Flyttet til Mandal

BT omtalte i juli i fjor saken om den tolv år gamle gutten som led av alvorlige spiseforstyrrelser. Etter en tid med alvorlig sykdom for gutten, valgte foreldrene å midlertidig gi fra seg omsorgen for ham. De strevde med å ta hånd om sønnen alene, og mente et samarbeid mellom barnevern og spesialisthelsetjenesten ville være det beste for ham.

Men etter en tid innlagt på sykehus, ble 12-åringen nærmest uten forvarsel plassert på et fly til Kristiansand, og fraktet videre til en institusjon i Mandal. Dette fordi barnevernet i Bergen ikke klarte å oppdrive et godt nok tilbud nærmere Bergen. Langt unna familie og venner ble han igjen svært dårlig.

- Må planlegges bedre

Fylkeslege Arianson understreker at de ikke har funnet noe galt med behandlingen gutten fikk, men mener samarbeidet rundt utskrivningen skulle vært bedre, slik at man unngikk at han akutt ble plassert langt fra familie, skole og venner.

— Det var snakk om en alvorlig syk gutt, som trengte oppfølging og omsorg. Da må flere instanser samarbeide bedre enn det vi ser i denne saken. Alle overganger øker risikoen for svikt, og her fremsto det nærmest tilfeldig at det var en plass tilgjengelig da han ble utskrevet, sier hun.

Arianson har forståelse for at det ikke alltid er mulig å unngå at barn må flytte for å få hjelpen de trenger, men mener slike utskrivelser må planlegges godt.

Fylkesmannen vil nå følge opp både spesialisthelsetjenesten og kommunen, og vil ha tilbakemelding om samarbeidsrutiner. Arianson mener dette ikke er første gangen slikt skjer, og håper denne saken vil gjøre at også andre gjennomgår sine rutiner.

Har gjennomgang

Elisabeth Abelvik i barnevernet sier de har notert seg tilbakemeldingen fra Fylkesmannen, og nå ser på samarbeidet i akuttsituasjoner innenfor psykisk helse.

Om flyttingen av den 12 år gamle gutten kunne vært unngått, mener hun det er vanskelig å si noe om.

— Men målet vårt må være å få så godt samarbeid at færrest mulig barn må plasseres utenfor hjemmet. Det beste for barn tenker jeg, vil være å være så friske når de skrives ut fra sykehus, at foreldrene selv kan ta seg av dem, sier hun.

- Håper det hjelper andre

Siren Preto, familiens advokat, sier til BT at det er gledelig at familien har fått medhold.

— Det hjelper ikke dem nå, men det kan kanskje hjelpe andre. Jeg håper de ulike instansene tar lærdom av dette, og at denne saken blir fulgt opp i etatene, sier hun.

Preto sier også at situasjonen for familien er blitt kraftig forbedret siden sist. Gutten er nå tilbake i hjemkommunen sin.