• Jeg er spent på hva som ligger i «barnefaglig forsvarlig», sier Audun Lysbakken (SV).

Asylavtalen innebærer et nytt krav om 24 års aldersgrense for folk som vil til Norge for å gjenforenes med en ektefelle eller samboer. Samtidig skal et nytt kortere «kjærlighetsvisum» utredes.

Ordningen skal ikke stille krav om forlovelse eller planlagt bryllup, men skal tillate kjærester å komme til landet i inntil tre måneder.

Utenlandske ektefeller eller samboere skal kunne nektes oppholdstillatelse her i landet dersom vedkommende er under 24 år. Her er det imidlertid rom for skjønn.

Ifølge avtalen kan det kunne gjøres unntak blant annet hvis samlivet var etablert før den første av partnerne reiste til Norge.

Dessuten kan det gjøres unntak «dersom det er åpenbart at ekteskapet/samlivet er frivillig og paret kan forsørge seg selv.»

Partene er enige om å jobbe for å forhindre at unge mennesker tvangsgiftes i Norge eller opprinnelseslandet/utlandet.

Skuffet Lysbakken

— Avtalen slår ikke fast at hensynet til barna skal gå foran innvandringsregulerende hensyn, sier SV-leder Audun Lysbakken. Han er skuffet over det KrF og V har oppnådd.

I avtalen om asyl- og innvandringspolitikken står det at et avslag om opphold skal være «barnefaglig forsvarlig», når det veies opp mot innvandringesregulerende hensyn.

— Jeg er spent på hva som ligger i «barnefaglig forsvarlig» og jeg er ikke sikker på hva det betyr. Men teksten sier ikke at hensynet til barna skal gå foran andre hensyn, sier Audun Lysbakken.

Venstreleder Trine Skei Grande mener den videre prosessen vil sikre at hensynet til barna blir mer vektlagt.

- Men er du sikker på at formuleringen bedrer barnas situasjon?

— Det er derfor vi har sikret oss at høringsutkastet og forskriftsendringene skal fremlegges for avtalepartnerne. Her står det klart at barns beste skal tillegges større vekt enn i dag.

- Men større vekt trenger jo ikke bety så mye?

— Intensjonen i avtalen er klar. Avtalen vi har på dette området er mer omfattende enn på andre felt. Det innebærer blant annet en forpliktelse til at vi skal forsøke å bli enige, sier Trine Skei Grande.

«Dreier seg ikke om juss»

Statsminister Erna Solberg tror også forpliktelsene om videre konsultasjoner vil sikre gode løsinger på utlendingsfeltet i tiden fremover:

— Avtalen er et uttrykk for at vi stoler på hverandre og har et godt samarbeid. Dette dreier seg ikke om juss, men om tillit og vilje til å snakke sammen. Samtidig har vi ikke skissert løsninger på alle mulige scenarioer for hva som kan komme til å skje. Det er noe vi ikke kan bestemme oss for på forhånd, men er saker som vil bli løst etter hvert.

Justisminister Anders Anundsen vet ennå ikke hvor mange barn og familiemedlemmer som vil bli omfattet av det såkalte amnestiet for langtidsboende barn med avslag.

— Antallet er usikkert og vanskelig å tallfeste, medgir Anundsen.

En rekke punkter i avtalen, som ble presentert i Stortinget i går ettermiddag, skal nå utformes i detalj. Det betyr at flere av punktene skal ut på høring, noen saker skal utredes eller undersøkes, lovforslag skal fremmes, noen ordninger skal evalueres og det vil bli nedsatt utvalg. På flere punkter er nedfelt at regjeringen skal komme tilbake til V og KrF med en vurdering av sakene.

Diskuter saken under: