• AVHØR: -Ventetiden for barna er uakseptabel og en kjempeutfordring for tilliten til hele systemet. Nå må vi identifisere flaskehalsene og gjennomgå ulike kortsiktige tiltak for å få ventetiden ned, sier Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister FOTO: SCANPIX

- Ikke akseptabelt å la barnavente månedsvis på avhør

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) mener det haster med å få ned den ulovlige lange ventetiden for avhør av overgrepsutsatte barn.