Sist BT snakket med statsråden var 2. desember i fjor. Den dagen uttalte han: «Vi skulle ikke tømme lageret av lengeværende barn».

Siden 4. desember har BT sendt en rekke forespørsler om intervju med Anundsen, men uten resultat.

Siste avslag kom torsdag 22. januar:

«Vi kommer tilbake til BT når det kan bli aktuelt,» skrev kommunikasjonssjef Gunnar Johansen i Justisdepartementet.

Skylder på høringen

Argumentasjonen for ikke å svare på noen av BTs spørsmål har variert. I begynnelsen ble det vist til at Anundsen skulle svare kontroll— og konstitusjonskomiteen først. Men heller ikke etter å ha svart dem skriftlig den 19. desember hadde han tid til BT. Etter at det ble bestemt at Stortingets kontrollkomité ville arrangere høring, har forklaringen vært at statsråden vil avvente denne.

«Jeg tar til etterretning at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sitter med en del ubesvarte spørsmål om returer av lengeværende barn. Ut over det er det ikke naturlig å kommentere dette før høringen er gjennomført», skrev Anundsen da.

Martin Kolberg (Ap), leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier at det ikke er dem som har bedt Anundsen være taus.

— Jeg har ingen kommentar til statsrådens forhold til pressen. Det er hans valg. Men å svare pressen står ikke i veien for det han skal si til oss, sier Kolberg.

Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen sier det konstitusjonelt sett er helt uproblematisk for statsråden å svare pressen, selv om han har fått spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen og også skal inn til høring.

— Anundsens problem er at dette nå er blodig alvor. Han må passe seg så han ikke sier en ting til media og noe annet til Stortinget, sier Holmøyvik.

Sa nei også til NRK

BT er ikke det eneste mediet som har støtt på en taus justisminister. Mandag skrev VG at «i fem dager har justisminister Anders Anundsen nektet å stille til intervju om Frps brutte Krekar-løfter».

— Han virker ikke så glad i å bli møtt med kritiske spørsmål eller i å være tilgjengelig når pressen har drevet kritisk journalistikk som avkrever svar, uttalte Aps justispolitiske talsperson Hadia Tajik (Ap) til VG.

Tre dager senere stilte Anundsen opp i samme avis og fortalte at han nå hadde løst et 30 år gammelt problem. Oslo kretsfengsel hadde fått nytt nettinggjerde.

Men da NRKs Ingunn Solheim samme dag inviterte Anundsen til Debatten for å diskutere Krekar-saken, passet det ikke.

— Ingen fra politisk ledelse ville stille til debatt om den generelle instruksen fra justisdepartementet. Anundsen skriver i en e-post til oss at det var unaturlig å stille og henviste til at det gjelder en enkeltsak. Den forstår jeg ikke helt, sier Solheim.

— Hvor uvanlig er det at statsråder ikke stiller i debatten din?

— Som oftest stiller de.

NRK valgte å droppe debatten. På Facebook-siden la de torsdag ut en video der de fortalte om bakgrunnen.

- Fornuftig strategi

Jussprofessor Eirik Holmøyvik mener det er av hensyn til seg selv at Anundsen nekter å la seg intervjue.

— Det er nok en politisk vurdering som ligger bak, og jeg tror den for hans del er fornuftig. Erfaring fra andre saker tilsier at det er lett å vikle seg inn i noe han ikke greier å komme seg ut av, dersom statsråden først begynner å uttale seg, sier Holmøyvik.

FIKK NEI: NRKs programleder Ingunn Solheim fikk nei fra Anundsen da hun planla debatt om Mulla Krekar. Solheim forteller at det hører til sjeldenhetene at statsråder ikke kan stille. - Som oftest stiller de, men det er av og til at de ikke kan, eller så fins det situasjoner der det er formelle hindringer. Men det er sjeldnere at de ikke vil.
Ruud, Vidar