Vedums eget fylkeslag, Hedmark Sp, har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet, men fylkesleder Aasa Gjestvang støtter Borten Moes kandidatur.

— Jeg observerer at Ola Borten Moe står usedvanlig sterkt på grasrota. Jeg har fått uvanlig mange telefoner fra folk som vil ha Ola Borten Moe som nestleder. Det gjenstår å se om det gir utslag i vårt innspill til valgkomiteen, sier hun til Nationen.

— Når grasrota i Hedmark kommer med så tydelige signaler, er det viktig for meg, fortsetter hun.

— Jeg oppfatter at Borten og Vedum samarbeider godt, sier hun.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Rogaland var Vedums nestleder da Vedum ledet Senterungdommen mellom 2002 og 2004, og valgte kameraten og samarbeidspartneren til forlover da han giftet seg. Pollestad ga forrige uke beskjed via Stavanger Aftenblad at han ikke er aktuell som nestleder. I stedet vil han kjempe for Borten Moe.

Sentrale kilder i partiet oppfatter Pollestads offentlige støtte til Moe som en bekreftelse på at Vedum ønsker Moe med seg i ledelsen videre.

Samtidig har partitopper både fra Vestlandet og Trøndelag har krevd at deres region blir representert i ledelsen. Stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Nord-Trøndelag har sagt at det ikke finnes andre kandidater fra trønderfylkene enn Ola Borten Moe.