Flystreiken direkte

Flygerne har invitert Norwegian til nye forhandlinger. Vi følger utviklingen i flystreiken direkte.