Partene tok selv kontak fredag morgen og ba om bistand, forteller riksmekler Nils Dalseide.

— Partene endevender en hver stein og ser på hvordan de kan imøtekomme motpartens ønsker, sa han da, og rapporterte om intense forhandlinger med god dialog.

NTB tolket uttalelsene hans som at en avtaletekst ligger langt unna.

  • Flygerne i Norwegian Air Norway har streiket siden lørdag.
  • Lørdag 7. mars vil cirka 20.000 passasjerer rammes, med mindre løsningen kommer før den tid.
  • Siden onsdag har så å si alle innenriksflyginger i Skandinavia vært innstilt.
  • Det er anslått at rundt 35.000 passasjerer rammes hver dag.