• PLATTFORMBYGGING: I Bergen gir SFT førsteprioritet til seks områder, deriblant Bergens Mekaniske Verksteder, Laksevåg Verft, Mjellem & Karlsen Verft og Skjøndal Slip & Mek. Verksted. Bildet ble tatt da det fortsatt ble bygget oljeplattformer ved Laksevåg Verft.<p/> ARKIVFOTO

Frykter miljøgifter i 31 verftsområder

Sjøbunnen utenfor 31 skipsverft i Hordaland bør undersøkes nærmere for miljøgifter, mener Statens forurensningstilsyn (SFT).