- Klart svekka statsråd

— Forsvarsminister Kristin Krohn Devold er ein klart svekka statsråd ved at ho så ofte har gjeve urette opplysningar om Forsvaret. Det kan eg slå fast utan å ta for hardt i.