Tryggere fremtid for offiserer

For et drøyt år siden ble oppsigelsesvernet for norske offiserer svekket. Nå fremmer regjeringen et lovforslag som gir dem tidligere rettigheter tilbake.