- Flere hoppet av ranet

Johnny Thendrup nekter å svare på hvem som deltok under Nokas-ranet. Han vil heller ikke fortelle om dem som hoppet av i forkant.