Stenger helårig forskningsstasjon

Fremtiden er uviss for den norske helårige forskningsstasjonen Troll i Antarktis etter massive budsjettoverskridelser.