Krekar i Norge på ubestemt tid

Oslo tingretts kjennelse om at mulla Krekar kan utvises, får ingen umiddelbare følger for den omstridte muslimen. Han kan fortsatt rusle rundt på Grønland i Oslo uten å frykte at politiet skal kaste seg over ham.