Dess mer pryl, dess flere KrF-medlemmer

Dess mer pryl Dagfinn Høybråten har fått i mediene, dess flere har meldt seg inn i KrF. I Hordaland har partiet fått 141 nye medlemmer siden nyttår. På landsplan er tilsvarende tall over 500.