Beskylder Norge for å ødelegge for legemiddelprodusenter

Den norske politikken med å oppfordre leger til å skrive ut resepter på billige medisiner har fått flere utenlandske ambassadører til å reagere.