Åtte spedbarn døde av bakterieinfeksjon

En bakterie har ført til økt spedbarnsdødelighet ved norske sykehus. Så langt i år er åtte spedbarn døde av bakterieinfeksjonen.