Umulig å reservere seg fullstendig mot reklame

Selv om man har reservert seg mot reklame kan man ikke reservere seg mot gratisaviser fulle av reklame.