Best å bo der du styrer selv

Bomiljøet blir best der beboerne får utvikle det selv. Og det bør ikke lages for store klynger av vanskeligstilte i boområdene. Dette er hovedfunnene i en stor EU-finansiert undersøkelse som er ledet fra Bergen.