Autopass vil erobre Autobahn

Deutsche Telekom og Daimler-Chrysler har mislykkes i arbeidet med å utvikle et landsomfattende tysk bompengesystem. Nå vil lille norske Q-Free prøve seg med sitt Autopass.