Byggestreiken er over

Byggestreiken er over etter at Byggenæringens landsforening (BNL) og Fellesforbundet tidlig tirsdag morgen ble enige om et utkast til ny tariffavtale.