Irakeren kan ikke hjemsendes mot sin vilje

Den 32 år gamle irakeren som har truet med å ta livet av kommunalminister Erna Solberg får trolig bli værende her i landet en god stund ennå.