Bruker mer på kultur enn på mat

Nordmenn bruker mer penger på kultur enn mat. Forskere tror at denne trenden blir forsterket i år.