Ett av ti barn sms-mobbes

Ti prosent av norske barn og unge er trakassert via SMS, viser en ny undersøkelse.