Sterke følelser i statskirkedebatt

Anniken Huitfeldt har notert seg at det omkring i Arbeiderpartiet er veldig sterke følelser når det gjelder statskirkens fremtid.