Ønsker å fjerne alle fylkesmenn

Ordningen med fylkesmenn er en fortidslevning som bør avskaffes hurtigst mulig, for de er udemokratiske småkonger, mener ledende venstrefolk.