USA-lekkasje mer omfattende

Lekkasjen fra regjeringens sikkerhetsutvalg i 2004 til amerikanerne omfattet mer enn synspunktene til daværende statsminister Kjell Magne Bondevik.