Resirkulert ungdomsjobb

Ved ungdomsbedrifta på Rubbestadnes yrkesskule får gamle varmvasstankar nye liv i matlaginga si teneste.