Bremseklosser forurenser i trafikken

Kobberutslippene fra veitrafikken økte kraftig fra 1990 til 2001. Den største kilden til forurensningen er slitasje av bremseklosser.