Heis til Sogn

Ei 400 meter høg heis inne i fjellet blir Sogn og Fjordane si tilknyting til høgfartsringen.