Naturvernforbundet anmelder Forsvaret

Norges Naturvernforbund anmelder forsvarssjefen og Forsvarsbygg til Økokrim for brudd på forurensningsloven etter langvarig bruk av røykgranater med det miljøskadelige stoffet hvitt fosfor.